Контактирај нè

Информации за контакт

Вајомаг – Седиште

ул. 1, бр. 161 а, 1043 Петровец, Скопје

Тел: +389 2 2550 850

Факс: +389 2 2550 853

e-mail: info@vajomag.com.mk

Сектор за продажба

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 25

e-mail: commerce@vajomag.com.mk

Дивизија храна

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 23

e-mail:keyaccount@vajomag.com.mk

Сектор за маркетинг

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 19

e-mail:marketing@vajomag.com.mk

Сектор за логистика и дистрибуција

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 17

e-mail: magacin@vajomag.com.mk

Сектор за финансии

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 12

e-mail: lidija@vajomag.com.mk

Тел: +389 2 2550 850/ локал: 24

e-mail: svetle@vajomag.com.mk