Вајомаг располага со нов, модерен и технички опремен возен парк, преку кој директно ја снабдува целата територија на Република Македонија. Сите возила се опремени со GPS уреди, а организацијата, контролата и следењето на сите транспортни и доставни рути се врши со помош на современо софтверско решение за организација и оптимизација на транспортот.

Преку нашата транспортна флота, директно се посетуваат повеќе од 2000 продажни места, а преку нашите суб-дистрибутери покриваме околу 3500 продажни места.

Возниот парк на Вајомаг е составен од следниве групи на возила:

  • Мали товарни возила
  • Комбиња опремени со разладни уреди
  • Камиони опремени со разладни уреди
  • Камиони за превоз на сладолед и др. замрзнати производи