Вајомаг стана овластен дистрибутер на брендот Volare.

За повеќе информации проверете во листата на брендови на нашиот сајт: Volare